ČASOPIS TOPENÁŘSTVÍ INSTALACE 8/2018 JIŽ BRZY!

Poslední letošní číslo časopisu Topenářství instalace přinese opět množství zajímavých témat

– z recenzovaných článků vybíráme například: vliv tepelných ztrát rozvodů a ochlazování otopné vody na návrh otopné soustavy, hydronika otopných soustav při použití THR (termohydraulický rozdělovač), různé způsoby nepřímé centrální přípravy teplé vody, kde autoři rozeberou výhody a nevýhody jednotlivých zapojení, ale také novela zákona o Ochraně ovzduší, jež vstoupí v platnost postupně od ledna 2019 a 2020, a která přinese změny v oblasti kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva.

Předplatné recenzovaného časopisu Topenářství instalace činí pouhých 248 Kč, periodikum vychází 8× ročně v nákladu 4000 až 5000 kusů. Online verze je dostupná na adrese www.topin.cz včetně rozsáhlého archivu.
Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!