NOVINKA - NILAN ESO

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY NILAN

Rekuperační jednotka NILAN ESO je novinkou v produkci NILAN pro rodinné domy. Základním zadáním bylo minimalizovat zastavěný prostor a spojit tak výhody legendární NILAN VP18 a vlajkové lodi NILAN Compact, který získal mnoho ocenění a je certifikovaný Passivhaus Institutem Darmstadt jako velmi úsporná jednotka vhodná i pro pasivní domy. Mezi největší úspěchy patří vítězství v prestižní mezinárodní soutěži o nejúspornější dům světa, kde již 2x byla součástí vybavení vítězného domu. I u nás byl první pasivní dům, který certifikovalo Centrum pasivního domu, osazen jednotkou NILAN Compact. Jednotka zajišťuje komplexní služby pro rodinné domy: větrání s účinnou rekuperací, chlazení provozně zdarma při ohřevu vody, levný ohřev teplé vody.

ESO z ESO o

NILAN s.r.o v rámci své produkce nabízí pasivní i aktivní rekuperaci. V obchodním portfoliu má jak nejjednodušší jednotky zajišťující pouze větrání, tak i jednotky nabízející větrání a ohřev vody, zařízení doplněná o chlazení a samozřejmě komplexní technologie, které zabezpečí celý dům z hlediska větrání, dotápění, chlazení i ohřevu vody. Nabízí certifikované výrobky s dlouholetou životností, dodává zařízení odpovídající podmínkám dotačního programu pro stavebníky Zelená úsporám.

VĚTRÁNÍ A REKUPERACE
Konečně si začíná čím dál více stavebníků uvědomovat, že moderní stavby se bez řízené ventilace neobejdou, že kompaktně uzavřené a dokonale utěsněné objekty již není možné ekonomicky vyvětrat pouze okny a že instalací větrací jednotky lze účinně zamezit rosení oken a vzniku plísní. Navíc nemovitost s řízenou ventilací zvyšuje svoji hodnotu a jakékoliv následné dodělávání by se velmi prodražilo. Otázkou už tedy není, zda řízená ventilace s rekuperací do domu patří nebo nepatří – zásadnější je, jakou jednotku z nabídky vybrat.

Zásadním faktorem pro výběr ventilačního systému jsou většinou finance. Cena vzduchotechnických rozvodů je prakticky pro všechny jednotky stejná. O něco málo nákladnější jsou rozvody sloužící i pro chlazení, takové rozvody jsou více izolované a mají tak i menší ztráty během dopravy předehřívaného vzduchu v topném období a ochlazovaného v létě. Celkovou cenu tedy nejvíce ovlivní výběr samotné jednotky.

CHLAZENÍ
Funkce chlazení výrazně zvyšuje komfort bydlení. V moderních domech s kvalitní izolací a zejména kvalitním zastínění je potřeba chladícího výkonu snížena, ale i tak nelze zcela eliminovat vnitřní tepelné zisky z chodu domácích spotřebičů, vaření a další běžné činnosti. Vnitřní zisky jsou téměř konstantní průběhu celého roku. V zimě se podílejí na vytápění, ale v létě zvyšují vnitřní teplotu. Možnost přichlazení je velmi příjemná.
Jako řešení nabízíme jednotky s aktivní rekuperací s chlazením (označované K = Kühlung /chlazení).
Větrací jednotka ochlazuje přívodní vzduch a uživatel má možnost nastavení limitu chlazení podle vlastní potřeby tak, aby se snižovala teplota místnosti a neobtěžoval ho příliš studený přiváděný vzduch.
Z ekonomického hlediska je chlazení pomocí větrací jednotky s aktivní rekuperací provozně zcela zdarma, neboť se využívá ochlazený vzduch, který vzniká při ohřevu teplé vody. Pokud jednotka vodu ohřeje, může chladit dále stejně jako jednotky s aktivní rekuperací bez ohřevu vody, ale již v běžném režimu.

Schránka 01OHŘEV VODY
Systém ohřevu vody pomocí aktivní rekuperace pracuje na shodném principu jako klasické tepelné čerpadlo vzduch - voda. Díky vysoké kvalitě jednotek Nilan se dosahuje COP vyšší než 3.To znamená, že voda se ohřeje více než 3 x levněji než elektrickým bojlerem.
Vzduchová tepelná čerpadla ochlazený vzduch vyfukují do volného prostoru a vyrobený chlad tak zůstane bez užitku. Vzduchotechnická jednotka s aktivní rekuperací dokáže ochlazený vzduch přivést do místností a tím zajistit chlazení zcela zdarma bez dalších provozních nákladů.
Tento fakt výrazně zlepšuje efektivitu ohřevu vody proti solárním systémům. Pro zjednodušení můžeme uvažovat, že solární systém v zimě (1 část roku) vodu neohřeje, budeme ji muset ohřívat placenou energií a naproti tomu zdarma zajistí ohřev teplé vody na jaře, v létě a na podzim (3 části roku). Poměr placeného ohřevu a ohřevu zdarma je tak 1:3 (přeneseně COP 3). Solární systém však není schopen dům ochladit a ušetřená energie se spotřebuje na chlazení. Paradoxně velké solární nádrže díky své tepelné ztrátě způsobují ještě zcela obrácený efekt a částečně i v létě dům ohřívají.

Ohřev vody pomocí bojleru s tepelným čerpadlem je alternativou levného ohřevu vody. Bojler dokáže pracovat s venkovním vzduchem až do teplot -10°C. Existují různé varianty zapojení. Bojler může využívat i část odpadního tepla z výfuku větrací jednotky s pasivní rekuperací a tak ohřívá vodu bez problémů i za větších mrazů.
Při modifikovaném zapojení se bojler s TČ může podílet i na chlazení objektu, ve kterém je umístěn.
Nádrže jednotek s aktivní rekuperací a stejně tak bojlery s TČ dodáváme v různých provedení a je možné je propojit například s krbem nebo jiným zdrojem tepla.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
Komplexní řešení technologií pro rodinný dům zahrnuje větrání, ohřev teplé vody, vytápění a chlazení. Vše musí být samozřejmě podpořeno kvalitní regulací.
Pro správné rozhodnutí je potřeba vycházet z energetické náročnosti domu. Kolik tepla bude potřeba na vytápění, kolik lidí bude dům obývat vzhledem k zajištění normového množství teplé vody a samozřejmě klimatické podmínky konkrétní lokality, ve které bude dům stát.
Nilan nabízí pro komplexní řešení technologií RD dvě základní alternativy, které se liší ve způsobu vytápění.
NILAN VP18 K EK9 - základem řešení je tradiční osvědčená jednotka řady VP18, která zajistí větrání a ohřev teplé vody (alternativně chlazení) a topení je řešeno elektrokotlem o výkonu 9 kW do teplovodní otopné soustavy. Elektrokotel můžeme instalovat i do modelově vyšší řady Nilan Compact.
NILAN Anaconda - vytápění je zajištěno pomocí špičkového tepelného čerpadla s regulovatelným výkonem. Tepelné čerpadlo se může podílet i na ohřevu vody a to v případě modelů WT.
Doporučení:
Mezi těmito alternativami je rozhodující celková energetická náročnost objektu. Pokud je malá tepelná ztráta objektu do 4 kW, lze doporučit elektrokotel. Při vyšší tepelné ztrátě se již vyplatí tepelné čerpadlo.
Nabízíme také možnost u modelů NILAN Compact instalovat elektrokotel a po určité době (po ověření spotřeby) případně doplnit jednotku tepelným čerpadlem (elektrokotel vykoupíme zpět).
Je však také možné, že tepelná ztráta objektu bude minimální cca 1-2 kW. V takovém případě je efektivnější vybudovat elektrické vytápění například topnými rohožemi a teplovodní rozvod vynechat úplně. Spotřeba teplé vody a ostatní nároky zůstávají stejné. Pro tyto varianty můžeme doporučit jednotky Nilan VP18 nebo Nilan Compact bez elektrokotle.
Výhody:
Celá technologie je pod jednou regulací.
Jednotlivé komponenty umístěné v jedné skříni jsou na sobě nezávislé, mohou pracovat i odděleně, ale také se dokáží zastoupit a vzájemně kooperovat na bezproblémovém zajištění všech požadovaných funkcí.
Celá jednotka zabere jen 0,36 m2 (NILAN VP18 ) nebo 0,54 m2 (NILAN Compact / Anaconda) plochy domu. Každé zastavěné místo má svoji hodnotu a nemá smysl jej zastavovat zbytečnými samostatně stojícími komponenty.
Více na www.nilan.cz

Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!