Podpora výstavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

3. výzva pro bytové domy - obecné informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblast podpory:

 

Oblast podpory B – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

V rámci této výzvy je podporována výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici bytového domu uvedenou v kap. 11 a po realizaci splní dále uvedené požadavky na bytový dům s velmi nízkou energetickou náročností.

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze za určitých podmínek k výši podpory pro podoblast B.1 uplatnit další zvýhodnění ve výši 5%.

O podporu ve všech oblastech lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1.

Podmínky oblasti podpory B

Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu.

Podpora na výstavbu zelených střech

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podpora na využití tepla z odpadní vody

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení úspory energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20%.

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).

Výše podpory: Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč. Podpora v této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1.

Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!