Čím vytápět rodinný nebo bytový dům? Bude vytápění uhlím stále výhodné? A jaké jsou alternativy?

Dvanáctý ročník veletrhu Moderního vytápění - veletrhu vytápění, krbů, kamen a obnovitelných energií - přinese spoustu zajímavých řešení. Uhlí se stahuje z českých domácností, výrobci včas zareagovali na trendy i změnu legislativy.

Jednu z největších ploch bude zabírat národní asociace Česká peleta - sdružení 86 výrobců a dodavatelů zdrojů tepla a paliv ze dřeva, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energie. Vystavovatelé s předstihem zareagovali na poptávku trhu i chystanou legislativu. Prodeje topenářské techniky se aktuálně točí kolem kotlíkových dotací. Ty doslova nakoply trh a domácnosti, pro které jsou štědré dotace až 127,5 tis. Kč určeny, při podávání žádostí neváhají. V některých krajích již byla další výzva vyčerpána během několika hodin. Žadatelé však nemusejí být zklamáni, další výzvy se chystají. Kotlíkové dotace jsou kontinuálním programem až do roku 2020 a celkem je připraveno k rozdělení plných 9 miliard korun. Uhlí v budoucnu nebude výhodné Aktuální změny v kotlíkových dotacích jsou takové, že v nové výzvě již není možné dotovat fosilní zdroje. Jak je vidět, žadatelům to příliš nevadí, protože o dotace je stále nadměrný zájem. Žadatelé nejčastěji volí vedle zplynovacích kotlů na dřevo nebo automatických kotlů na pelety také kombinace se solárními systémy nebo tepelná čerpadla. Stejný trend nabízejí i vystavovatelé na domácích veletrzích. Zatímco uhelných kotlů bývá mezi vystavovateli pouze několik jednotek kusů, tepelná zařízení využívající obnovitelné zdroje dominují. Na dotaz, jestli se mění poptávka od zákazníků, nám odpověděl Ing. Jaroslav Bečvář, projektant a výrobce topenářské techniky, toto: „Uhelné kotle jsme stáhli z naší nabídky, zaměřujeme se na chytré kombinované systémy, jako např. solární termický systém s peletovým kotlem nebo kotlem na dřevo, také nabízíme kombinace s tepelnými čerpadly. Když čtu novou legislativu, tak mám pocit, že s uhlím to bude podobné jako s přímotopy. Dá se očekávat zdražení uhlí zejména pro malé odběratele, navíc topení uhlím není komfortní, je prašné a zákazníci si stěžují na špatnou kvalitu dodávaného uhlí.“ Legislativa uhlí nepřeje, chystá se zdražení Národní program snižování emisí ČR, který byl Vládou schválen v roce 2015, jasně hovoří o snížení podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích. Cílem opatření je v souladu se Státní energetickou koncepcí a Státní politikou životního prostředí zavést zdanění fosilních paliv (zejména uhlí) i pro malé domovní kotelny, čímž se zlepší konkurenceschopnost soustav zásobování tepelnou energií s kogenerační výrobou a sníží se vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Opatření se má zavádět od roku 2018. Jinými slovy, kdo si v současné době pořídí kotel spalující uhlí, do dvou let se toto palivo zdaní, podobně jako je tomu u velkých zdrojů spadajících pod obchodování s emisemi CO2. Je to scénář podobný dotování elektrických přímotopů počátkem devadesátých let minulého století, kdy bylo díky dotacím na tento zdroj vytápění nalákáno značné množství občanů, aby bylo vzápětí vytápění elektřinou výrazně zdraženo.

Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!