Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Přijďte na veletrh a vyhrajte skvělé ceny“

 Úvodní ustanovení

Společnost Terinvest, spol. s r.o., se sídlem Bruselská 266/14, 120 00 - Praha 2, IČ: 48115592 (dále jen „pořadatel“), pořádá v období od 4. 2. 2016 do 7. 2. 2016 včetně (dále jen „termín soutěže“) pro návštěvníky veletrhu Moderní vytápění společnosti Terinvest, spol. s r.o. soutěž s názvem „Přijďte na veletrh a vyhrajte skvělé ceny“ (dále jen „soutěž“).

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“).

Pravidla jsou platná pro Českou republiku.

Podmínky soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení vstupenky na veletrh Moderní vytápění a Dřevostavby 2016 v termínu jeho konání. Při zakoupení vstupenky získá návštěvník na pokladně hrací kartu. Po doplnění kontaktních údajů a odpovědi na otázku odevzdá návštěvník hrací kartu na informacích do skleněné nádoby a dostává se do slosování o ceny, kterými jsou:

1. místo – první vylosovaný získává Krbová kamna Morso 3142 v hodnotě 43 900,- Kč

2. místo – druhý vylosovaný získává  Multi-funkční úložný koš Sinus v hodnotě 3 194,- Kč  

3. místo – třetí  vylosovaný získá Nářadí Classic v hodnotě 3 116,- Kč 

Účastník soutěže musí na kartu před jejím odevzdáním vyplnit všechny požadované údaje. Požadované údaje jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu účastníka..

Losování a předání výher

Losování soutěže bude probíhat v sídle provozovatele soutěže po termínu ukončení soutěže, nejpozději dne 11. 2. 2016. Všechny výherce soutěže bude provozovatel kontaktovat nejpozději do 1 týdne od slosování prostřednictví informačního emailu.

Účastník soutěže, výherce

Účastník soutěže se do soutěže o hlavní výhru zapojí tím, že v termínu soutěže odevzdá vyplněnou hrací kartu na informacích na veletrhu Moderní vytápění a Dřevostavby společnosti (pořadatele veletrhu) Terinvest, spol. s r.o. Nedostatečně či nepravdivě vyplněné hrací karty budou z losování vyřazeny. Z platných hracích karet budou vylosováni 3výherci.

Výhra bude soutěžícím předána osobně na prodejně společnosti Krbová kamna Morso - Jaroslava Kraibichová, Bělohorská 167, Praha 6 nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže. Pokud se výherce k předání výhry nedostaví, propadá tato ve prospěch pořadatele.

Výhry do soutěže věnovala společnost Krbová kamna Morso - Jaroslava Kraibichová, www.morso.cz

  1.  Krbová kamna Morso 3142
  2. Multi-funkční úložný koš Sinus
  3. Nářadí Classic

Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pořadateli za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Při předávání výhry může být s účastníkem pořízen obrazový a zvukový záznam z předávání a vytvořena fotografie. Tento záznam a fotografie budou dále zpracovávány a použity ke komunikaci probíhající soutěže ve vybraných médiích. Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Závěrečná ustanovení

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, obchodního partnera i všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny, jakož i na zásah do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Výhry není možno nárokovat ve finanční ani jiné alternativní podobě.

V případě, že nedojde k rozdání výhry, tato propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Terinvest, spol. s r.o., se sídlem Bruselská 14, 12000, Praha 2.

 

V Praze dne 23. 11. 2015

Mapa výstaviště

Doprava

Jak se dostat na veletrh autem, autobusem, vlakem, informace o MHD, seznam parkovišť P+R.

více o dopravě na veletrh

 

Ubytování

Vystavovatelé veletrhu mohou využít nabídky ubytování v bezprostředním okolí výstaviště se speciální veletržní cenou.

více o možnostech ubytování 


Úvod / Soutěž o krbová kamna / Pravidla soutěže


12. veletrh vytápění, krbů, kamen
a obnovitelných energií

2.-5.2.2017

Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice


Hlavní navigace:

MODERNÍ VYTÁPĚNÍ